Grillpann 890

Tehnilised andmed

Diameeter                                           890  +-10 mm

Materjali paksus                                   5mm (st235)

Käepidemed                                        d12 mm  (st235)

Pealispind                                            töötlemata

Aluspind                                              värvitud, kulub kasutamisel

Grillpann 890 sobib kastamiseks komplektis koos:

Grillpannialus torujalgadel, tuulekaitsega, 3 ringiga terastorust põletil

Tehnilised andmed

Diameeter                                           700 +-10 mm

Pikkus                                                 1000  +-10mm

Kõrgus maast:                                     850 +-10 kuni 870 +-10 mm

         (Jalad teisaldatavad, jalgade kõrgus reguleeritav)

Põleti:                                                  emailitud teras 16,4 kw

Tooted on valmistatud osaliselt käsitöö korras ja seetõttu võivad nende tehnilised andmed erineda loetelus näidatust.

Ohutusnõuded

Grillpann 890 kasutamisel tuleb arvestada, kütmisel et grillpann kuumeneb, samuti kuumenevad grillpanni käepidemed. Käepidemetest võib tõsta AINULT JAHTUNUD grillpanni, või kasutades kuumakindlat kinnast või muud kuumakindlat materjali. Kuuma grillpanni palja nahaga puutumine, samuti grillpannil oleva kuuma toidu sattumine nahale võib tekitada põletushaavu.

Grillpannialust torujalgadel, tuulekaitsega, teraspõletil (edaspidi tekstis „põleti“) võib kasutada ainult välitingimustes. Kasutamisel tuleb järgida kõiki seadusega kehtestatud tuleohutusnõudeid, eelkõige ei tohi põletit kasutada tuleohtlike objektide ja ainete läheduses ning hoonetest lähemal kui kuus meetrit.

Kasutamisel põleti kuumeneb ja kokkupuude põleti või põleti leegiga võib tekitada põletushaavu.

Köetavat või kuuma põletit ei tohi jätta järelvalveta ega lastele ohtlikkusse lähedusse.

Kasutamine

Grillpann 890 võib kasutadagaasipõletiga grillpannialusel, pliidil kui ka lõkkealusel. Enne esimest kasutamist tuleb grillpanni pesta sooja vee ja nõudepesuvahendiga, loputada ning seejärel kuivatada. Pärast kuumutada veidi grillpanni ning töödelda searasvaga, kusjuures tuleb vältida panni ülekuumutamist.

Peale veega pesemist tuleb grillpanni määrida searasva või õliga.

Grillpanni ei tohi jätta pikaks ajaks õue – niiskus kahjustab panni pindasid.

Põleti on mõeldud kasutamiseks eelkõige koos Grillpann 890–ga.

Paigaldada jalad põleti alla ja kinnitada liblikpoltidega.  Jalgade kõrgust saab reguleerida vastavalt maapinnale ca 70 mm ulatuses.

Ühendada põleti gaasivooliku ja gaasireduktori abil gaasiballooniga (propaan/butaan edaspidi „gaas“). Kasutada võib AINULT gaasiühenduste otstarbeks mõeldud gaasivoolikut ja gaasireduktorit, samuti  gaasiballooni.  Tuleb veenduda, et kõik ühendused on teostatud korralikult, ega lase gaasi läbi (ei leki).

Veendudes, et on järgitud kõiki ohutuseeskirju ja kõik ühendused on teostatud korralikult, avada gaasiballooni ventiil (reduktori ventiil), avada veidi põleti ventiili ja süüdata põletist väljuv gaas pika tiku või süütajaga. Vältida tuleb põleti ventiili liigset avamist- võib tekitada liiga suur süttimine mis võib tekitada põletushaavu, tulekahju või muu õnnetuse.

Asetada grillpann põletile ja võib asuda toitu valmistama.